లోడ్ . . . లోడ్ చేయబడింది
స్టాక్ మార్కెట్ బేరిష్

గట్టిగా పట్టుకోండి లేదా ఇప్పుడు విక్రయించాలా? పెరుగుతున్న స్టాక్ ధరలు మరియు పతనమవుతున్న వాల్యూమ్‌ల మధ్య మార్కెట్ అస్థిరత భయాన్ని రేకెత్తిస్తుంది!

This week’s market sentiment resembled a tightrope walk, as evidenced by the fluctuating performance of stocks. Some stocks saw slight increases, while others experienced minor declines.

Here’s a summary:

ఆపిల్ ఇంక్.'s shares rose by 9.75 points despite a drop in trading volumes by 6 million shares. Amazon's stock also trended upwards by around 5 points amidst a decrease in trading volumes.

Similarly, despite falling trading volumes, Google parent Alphabet and JPMorgan Chase saw their prices increase by 3.49 and 3.43 points, respectively.

Microsoft stood out this week, with its price surging by almost 17 points and an increase in trading volume of 10 million shares. The tech giant reported strong earnings, and with its stake in OpenAI, investors bet on Microsoft being a major player in the artificial intelligence (AI) revolution.

దీనికి విరుద్ధంగా:

Johnson & Johnson’s stock price fell by 4.09 points, with trading volumes decreasing. Tesla Inc. had another rough week, with share prices dropping by 5.31 points, leaving the electric car manufacturer down around 18% for the month.

Exxon Mobil Corp also suffered a loss of 4.03 in share value as oil prices continued to decline despite the conflict between ఇజ్రాయెల్ మరియు హమాస్ having the potential to disrupt oil supply from the region.

Walmart Inc. maintained stability, with prices slightly increasing to +1.53 and nearly unchanged trading volumes.

NVIDIA Corp., Wall Street's favorite AI stock known for its market volatility, saw prices surge +33.30, leaving the chip maker up a whopping 200%+ for the year.

కీ టేకావేస్:

The weekly fluctuations suggest a fragile uptrend in stock prices and decreasing trade volumes — caution is advised for investors.

The overall market’s Relative Strength Index (RSI) hovers around the mid-point at approximately 54, indicating neutral territory — an immediate reversal may not be imminent, but determining future moves remains difficult from a technical standpoint.

ముగింపులో:

While the market sentiment remains tepid, investors should remain alert to market unpredictability, particularly with stocks showing weak uptrends, shrinking volumes, and the possibility of further interest rate hikes not off the table.

It’s crucial to monitor macroeconomic factors such as inflation, interest rates, and bond yields, as these seem to drive the stock market more than company fundamentals at present.

చర్చలో చేరండి!